Ik wil vrijwilliger worden:

Hoe werkt het?

Uit eigen ervaring weten we dat het moeilijkste van een taal leren, vaak het spreken is; we zijn bang fouten te maken. Toch weten we ook, dat proberen de enige manier is om over die vrees heen te komen.

Anderstaligen die zich in Nederland vestigen, willen de Nederlandse taal leren.  De nadruk ligt vaak op lezen en schrijven, minder op spreekvaardigheid. De mogelijkheden om Nederlands te praten, zijn voor hen dikwijls beperkt, en ook zij zijn bang fouten te maken. Toch is het goed spreken van de Nederlands taal essentieel voor de integratie en participatie in onze samenleving.

De vrijwilligers van Huis der Taal oefenen de spreekvaardigheid met hun deelnemers.  Door het één op één-contact kunnen zij gericht werken aan de praktische taalvaardigheden die de deelnemer wil verbeteren. Tevens leren de deelnemers in hun contact met hun taalmaatje de Nederlandse cultuur en gewoonten beter kennen. Bovendien ontstaat door de informele aanpak (zelf)vertrouwen, hetgeen belangrijk is voor de deelnemer om verdere stappen te zetten.

Tijdens een wekelijkse ontmoeting oefenen de deelnemer en de vrijwilliger op een praktische manier samen het Nederlands. De precieze aanpak daarvan is per koppel verschillend. Er is alle ruimte om dit samen in te vullen. Het staat de vrijwilliger ook vrij andere aspecten van de Nederlandse taal te oefenen, mocht daar vanuit de deelnemer behoefte aan zijn.

In de Bibliotheek Deventer en online is veel materiaal beschikbaar.

Als je je aanmeldt als vrijwilliger:

 • Neemt een coördinator van Huis der Taal contact met je op voor een eerste gesprek. Je krijgt informatie over Huis der Taal.
 • Hierna volgt een afspraak met een intaker.
 • De intaker verzamelt informatie zodat later een goede koppeling (match) kan worden gemaakt met een deelnemer.
 • Dan volgt de inschrijving en gaan we op zoek naar een passende deelnemer
 • Elke nieuwe vrijwilliger krijgt een introductietraining over:
  • interculturele communicatie
  • Nederlands als tweede taal (NT2)
  • Mogelijke aanpakken
  • Grenzen stellen
  • Empowerment

Wat vraagt Huis der Taal van een vrijwilliger:

 • Een open blik voor mensen met een andere achtergrond, cultuur
 • Twee uur per week oefenen met de deelnemer
 • De intentie om je te verbinden voor 1 jaar
 • Deelname aan de introductietraining

Wat biedt Huis der Taal:

 • Contact met iemand met een andere cultuur en andere gewoontes
 • Enkele keren per jaar gezamenlijke bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en samen feest te vieren of samen te koken
 • Een nieuwsbrief
 • Advies in raad en daad; je kunt met al jouw vragen en opmerkingen bij Huis der Taal terecht
 • Een gratis lidmaatschap van de Bibliotheek Deventer

Wil je je aanmelden als vrijwilliger? Aanmelden

Wil je eerst wat meer informatie, neem dan contact op. Contact