Effect van taalmaatjes

Bij Huis der taal zijn zo’n 80 taalmaatjes actief en landelijk meer dan 8000.

Maar wat levert dat nou precies op?

Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzoek gedaan naar het effect van taalmaatjes.

De geïnterviewde anderstaligen noemen als voordelen:

  • De een-op-een begeleiding maakt afstemming op individuele leervraag, individueel tempo en niveau mogelijk
  • De persoonlijke, informele aanpak werkt stimulerend
  • Er is geen financiële drempel (zoals bij de meeste taalcursussen)

En als opbrengsten:

  • Verbeteren van taalgebruik: vergroten woordenschat en meer Nederlands spreken
  • Meer zelfvertrouwen, bijvoorbeeld eerder afstappen op allerlei instanties

Van de taalmaatjes (vrijwilligers) die met het onderzoek meededen (507 in totaal!) geeft 75% aan dat hun deelnemer(s) voldoende tot goed vooruitgaat met spreekvaardigheid en begrip van de taal. Ook zij onderschrijven het succes van de persoonlijke, informele aanpak.

Kijk voor meer informatie op:

http://www.stichtinglnt.nl/show-news/2013-04-29/resulaten-onderzoek-verwey-jonker-bekend/