Ombudsman: overheid maakt inburgeren te lastig

Uit: De Volkskrant van 11 oktober                                                                                                                                       Afbeeldingsresultaten voor inburgering                                                                                                             

In het rapport Een valse start zegt Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen dat inburgeraars in Nederland een valse start maken, omdat de overheid het onnodig moeilijk maakt om mee te doen in de samenleving.

In het nieuwe stelsel dat per 2020 ingaat, nemen gemeenten de inburgeraar het regelwerk uit handen en vervalt het leenstelsel; elke inburgeraar krijgt een individueel stappenplan.

De gemeenten zoeken de taalcursussen uit. Het vereiste taalniveau gaat omhoog. Inburgeraars die dit niet halen volgen verplicht een alternatief traject. Daarin wordt hun geleerd hoe ze basale zaken in het Nederlands kunnen regelen. Wie weigert de taal te leren, krijgt een lagere uitkering.

Maar tot 2020 vallen nog 84 duizend inburgeraars onder de oude wet. De ombudsman vindt dat de overheid ook deze grote groep per direct inburgering op maat moet bieden.