Taakverdeling coördinatoren

Tot eind dit jaar ziet de taakverdeling er als volgt uit:

Germaine houdt zich bezig met het algemene beleid van Huis der Taal, de contacten met andere partijen en het geven van trainingen. Zij is onze algemene coördinator.
Lizet en Patricia zijn de zgn. koppelcoördinatoren. Zij houden zich bezig met alles wat te maken heeft met de koppelingen. Lizet is verantwoordelijk voor het tot stand brengen van de koppelingen. Zodra de koppels definitief zijn, neemt Patricia het over. Zij is de contactpersoon gedurende de koppeling en belt de vrijwilligers gedurende het jaar (de belrondes) om te vragen hoe het loopt. Tevens zorgt Patricia voor de ontkoppeling.
Als jullie een acceptgiro krijgen voor het betalen van het lidmaatschap van de bibliotheek, geef Patricia dan een seintje. Betaal de acceptgiro niet!

Hoe het volgend jaar gaat, hangt af van het aantal betaalde uren. Dat is nu nog onbekend, we hopen op voortzetting!Afbeeldingsresultaten voor foto's van taakverdeling