Het Begint met Taal

Huis der Taal is aangesloten bij Het Begint met Taal, de koepelorganisatie voor NT2 taalcoachorganisaties.

Het is de moeite waard eens een kijkje te nemen op hun website https://www.hetbegintmettaal.nl

Je vindt er onder meer:

  • e-learning: filmpjes met en voor taalcoaches, bijv. over Feedback geven en Actieve werkvormen
  • materiaal
  • nieuws over taalcoaching