Nieuwsbrief Huis der Taal

123 posts

Effect van taalmaatjes

Bij Huis der taal zijn zo’n 80 taalmaatjes actief en landelijk meer dan 8000. Maar wat levert dat nou precies op? Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzoek gedaan naar het effect van taalmaatjes. De geïnterviewde anderstaligen noemen als voordelen: De een-op-een begeleiding maakt afstemming op individuele leervraag, individueel tempo en niveau […]

Taalsalon Rivierenwijk en Keizerslanden

Raster organiseert in de Rivierenwijk de Taalsalon. Elke maandagochtend werkt een groep vrouwen aan hun Nederlands. Van 9.30 tot 11.30 uur in De Bron, Spuistraat 48. De twee vrijwilligers die de groep begeleiden zijn oud-docenten NT2. Er zijn inmiddels ook al aanmeldingen voor een Taalsalon op Keizerslanden. Woont jouw deelneemster […]

Leesclub laaggeletterden

De bibliotheek  organiseert een leesclub voor laaggeletterden. Het leesplezier staat voorop. Tien weken lang komt de groep wekelijks bij elkaar om een boek te lezen. Een boek per  bijeenkomst, want het zijn speciale leesboekjes voor mensen die moeite hebben met lezen. De leesclub is voor zowel autochtonen als allochtonen. Omdat […]