Nieuwsbrief Huis der Taal

132 berichten

Abonnement bieb

Als vrijwilliger van Huis der Taal krijg je, zolang je actief bent als taalmaatje, een gratis abonnement. De bibliotheek weet niet of je nog actief bent en stuurt je standaard een acceptgiro. Geef Huis der Taal op dat moment een seintje, via de mail. Wij kijken of je nog actief […]

De Verkeershulp

Op oefenen.nl staat sinds kort een nieuw programma: De Verkeershulp. Je kan hier op een praktische, toegankelijke manier oefenen met situaties in het verkeer. Wat mag wel, wat mag niet? Wat is hier de regel? Van voetganger tot automobilist. Er is ook aandacht voor woordenschat. Leuk om een keer met […]

Go Mama!

      Stichting Lezen en Schrijven is met een nieuw project gestart voor vrouwen die nog moeite hebben met taal, digitale vaardigheden en/of rekenen en daardoor nog geen (vrijwilligers-)werk hebben. ‘De campagne Go Mama! laat vrouwen zien dat ze actie kunnen ondernemen om nieuwe dingen te leren. Door te versterken […]

Zing Nederlands met me in Deventer!

  Een nieuw muzikaal project: Een leuke manier om je Nederlands te verbeteren! Onder begeleiding van een pianist/gitarist en voorzanger worden een uur lang vijf liedjes van bekende Nederlandse artiesten gezongen tijdens ‘Zing Nederlands met me’. Iedereen die Nederlands wil leren en/of uit volle borst Nederlandse klassiekers – van The Scene […]

Huis der Taal in 2017

Onlangs ontvingen we een evaluatieformulier van een vrijwilliger, hij schreef: “Ik kijk terug op een heel mooi jaar.” En dat doen wij ook. Het afgelopen jaar bleven de vragen om een taalmaatje binnenstromen. Uiteraard is het aandeel vluchtelingen groot, ongeveer de helft van onze deelnemers is Syrisch en ongeveer 10% […]

Tolerantie neemt toe

Uit de Volkskrant van 12 december: Dat beeldvorming weleens haaks staat op de realiteit blijkt uit de tolerantie in Nederland jegens migranten. Die is namelijk toegenomen. Vond in 1994 nog 49 procent van de Nederlanders dat er teveel mensen van een andere nationaliteit in Nederland wonen, in 2017 is dat […]

Lied van de aanpassing

De tolerantie neemt toe. Of het volgende lied van Willem Wilmink dan nog relevant is? Of kunnen tolerantie en de vraag om aanpassing samengaan? Zeg, wat las ik in de krant? Nederland, ons Nederland is gastvrij voor alle rassen, als men zich maar aan wil passen. Mens en dier! Mens […]

Vrijwilligers doen meer

Uit de Volkskrant van 12 december: De kerken en vakbonden stromen leeg, het individualisme viert hoogtij en we brengen meer uren dan ooit door achter de schermen. Maar dat heeft geen gevolgen voor de maatschappelijke inzet van Nederlanders. Die is sinds 1990 onveranderd groot. Een kwart tot eenderde van de […]