Privacybeleid Huis der Taal

Dit Privacybeleid gaat over alle persoonsgegevens die Huis der Taal verwerkt van haar vrijwilligers, deelnemers en vrienden van Huis der Taal.

Als je vrijwilliger, deelnemer of vriend wordt, geef je toestemming om je persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid te verwerken.
 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Huis der Taal, p/a Bibliotheek Deventer, Stromarkt  18, 7411 PK Deventer, huisdertaal@bibliotheekdeventer.nlWelke gegevens worden geregistreerd?

– Van Vrienden van Huis der Taal worden de volgende gegevens geregistreerd: naam, (email)adres, telefoonnummer

– Van vrijwilligers en deelnemers registreren we de gegevens die via het intakeformulier worden verzameld, zie de bijlagen. Meteen na het intakegesprek kan een vrijwilliger of deelnemer deze gegevens inzien en eventueel laten aanpassen.

Wat betreft bijzondere persoonsgegevens vermelden we alleen of een vrijwilliger of deelnemer gezondheidsklachten heeft die de inzet belemmeren. We gebruiken dan alleen de term gezondheidsklachten.

Doel registreren gegevens

– Vrienden van Huis der Taal:    om contact te leggen

– Vrijwilligers en deelnemers:     a. om contact te leggen

b. om een goede match te kunnen maken (koppelen vrijwilliger aan               deelnemer)

c. om de vrijwilliger door te geven aan de bibliotheek voor een gratis abonnement (NAW-gegevens, tel.nr., email-adres, geslacht en geboortedatum)

Bewaren gegevens

Huis der Taal bewaart de gegevens tot 1 jaar na stop deelname of stop sponsoring.

De gegevens worden op de beveiligde server van de Bibliotheek Deventer bewaard en alleen de coördinatoren van Huis der Taal hebben (via een inlogcode) toegang tot de gegevens. De gegevens worden niet met derden gedeeld.

De intakeformulieren worden in ordners bewaard in een locker met een toegangscode die alleen de coördinatoren hebben.

De vrijwilligersovereenkomsten worden digitaal op de beveiligde server van de Bibliotheek Deventer bewaard, alleen met inlogcode toegankelijk voor Secretariaat en MT.

Als vrijwilliger,  deelnemer of vriend kun je ten alle tijden eigen gegevens inzien en laten aanpassen.

Verzoek om inzage in eigen gegevens en vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid graag via:  huisdertaal@bibliotheekdeventer.nl

Bijlage 1   Gegevens Deelnemer

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Man/vrouw
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Etage
 • Wijk
 • Telefoon
 • E-mail
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Woont met kinderen
 • Leeftijd(en)
 • Land van herkomst
 • Onderwijs in Nederland
 • Vestigingsjaar in Nederland
 • Talen
 • Hobby’s
 • Onderwijs in land van herkomst
 • Werkervaring in land van herkomst
 • Werkervaring, vrijwilligerswerk, stage in Nederland
 • Relevante gezondheidsklachten

Bijlage 2       Gegevens Vrijwilliger

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Etage
 • Wijk
 • Telefoon
 • E-mail
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Kinderen
 • Leeftijd(en) kinderen
 • Hoogst genoten opleiding
 • Werkervaring
 • Talenkennis
 • Ervaring als vrijwilliger
 • Ervaring met taalbegeleiding van anderstaligen
 • Zelf een nieuwe taal geleerd in het buitenland
 • Hobby’s
 • Relevante gezondheidsklachten