Vrienden van Huis der Taal

Om je ergens thuis te voelen is de taal spreken een voorwaarde.

Huis der Taal staat voor contact tussen verschillende culturen en vergroten van de taalvaardigheid, waardoor mensen zich hier beter redden.

Door het één op één-contact kunnen onze taalmaatjes gericht werken aan de praktische taalvaardigheden  die de deelnemer wil verbeteren. En door de informele aanpak ontstaat er vertrouwen, belangrijk om stappen te durven zetten.

Huis der Taal is er voor elke volwassen anderstalige, voor vrouwen en mannen, ongeacht leeftijd of opleiding. De enige voorwaarde is dat men enigszins aanspreekbaar is in het Nederlands.

We zijn een vrijwilligersproject, maar pakken het professioneel aan.  Kwaliteit vertaalt zich immers direct in goede matches en goed toegeruste vrijwilligers en daarmee in deelnemers die het communiceren in het Nederlands verbeteren.

Huis der Taal kan elke bijdrage goed gebruiken. Wilt u vriendschap sluiten met Huis der Taal? Neem dan contact met ons op.

Huis der Taal wordt mede mogelijk gemaakt door:

bibliotheek Deventer

rentree Deventer